slider-vlak-5

NAJBLIŽŠIE ŠKOLENIE PORADCOV RID

09.09. - 13.09.2019

ONLINE PRIHLÁŠKA

ŠKOLENIE BEZPEČNOSTNÝCH PORADCOV RID

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov RID sa bude konať od 09.09. do 13.09.2019 v Bratislave

Poradenstvo v oblasti prepravy nebezpečných vecí a tovarov cestnou, železničnou, vnútrozemskou vodnou, námornou a leteckou dopravou

Partneri stránky